• Škola Na Nábřeží

  • Barevná olympiáda 2019

  • ZŠ Na Nábřeží Havířov

  • Akademie ZŠ Na Nábřeží 2014 - 60. výročí založení školy

Copyright 2021 - Administrator ZŠ Na Nábřeží Havířov

NOVÉ INFORMACE Z NÁBŘEŽÍ - provoz od 30. 11. 2020

Vážení zákonní zástupci, rodiče, žáci,

na základě nejnovějších a zatím platných informací k provozu škol z MŠMT ČR sdělujeme následující:

 Vzdělávání 1. a 2. ročníků beze změny (viz informace k provozu od 18. 11. 2020).

 S platností od 30. 11. 2020 (pondělí) je povolena osobní přítomnost:

  • žáků 1. stupně základních škol,
  • žáků 9. ročníků základních škol,
  • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu, které upravujeme následovně:

od 14. 12. – 18. 12. 2020 (lichý týden)

  • VIII.A, VIII. B, VII. B = prezenční výuka
  • VI.A, VI. B, VII. A = povinné distanční vzdělávání

od 21. 12. – 22. 12. 2020 (sudý týden)

  • VI.A, VI. B, VII. A = prezenční výuka
  • VIII.A, VIII. B, VII. B = povinné distanční vzdělávání

Vzdělávání bude probíhat v upraveném režimu, viz níže:

VSTUP DO ŠKOLY:

- I.A, B; II. A; III. A - nástup do školy = 7:40 hod.

- IV.A, B; V. A, B - nástup do školy = 7:45 hod.

- 2. stupeň jednotlivě - nástup do školy = 7:50 hod.

Vstup do budovy školy vždy po jednotlivých třídách, bez doprovodu a v rouškách.

 

VÝUKA:

Vyučování proběhne dle upravených rozvrhů, které budou zveřejněny od středy 25.11.2020 v odkazu na našich webových stránkách i v aplikaci DM software / Škola online - elektronických žákovských knížkách.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

Školní družina otevřena v POUZE PRO 1., 2. a 3. ROČNÍKY. Z důvodu, že nemůžeme dodržet stanovenou homogenitu jednotlivých skupin žáků, rozhodl ředitel školy o tomto omezení provozu, tzn. žáci 4. a 5. ročníků do školní družiny nenastoupí.

 

STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna v provozu pouze pro žáky v prezenční výuce (ve škole).

Pro ostatní žáky v distančním vzdělávání pouze k odběru výdejním okénkem. Z hygienických důvodů je nutné tento výdej den předem nahlásit v kanceláři ŠJ (596802537).

Všichni stravující se žáci, kteří nastoupí k prezenční výuce, budou automaticky přihlášeni. Odhlášení jednotlivých obědů, prosím, uskutečňujte prostřednictvím webu  www.strava.cz nebo aplikace Strava.

 

ROUŠKY

Podle opatření PES pro oblast školství platí, že ve stupních č. 3, 4, 5, roušky musí používat všichni žáci na celé škole i v průběhu výuky, proto s tím, prosím, počítejte a vybavte děti dostatečným počtem roušek.

 

Další informace budete dostávat jako obvykle od třídních učitelů a prostřednictvím emailů.

Sledujte také naše webové stránky, protože změny mohou nastat ze dne na den. Budeme pružně reagovat, jsme připraveni.

 

Na závěr dovolte malé zamyšlení a prosbu. Jsme přesvědčeni, že tato další rozvolnění budou pro vaše děti mít velký význam. Nikdo z nás si netroufá předpovídat, jak bude situace vypadat po Vánocích a každý den strávený prezenční výukou ve škole, bude mít z tohoto hlediska velkou přidanou hodnotu.

Proto apelujeme, ať se všichni, pokud možno, v plném počtu zúčastní výuky ve svých lavicích, se svými kantory, spolužáky v režimu „z očí do očí“.

 

V neposlední řadě Vám všem moc děkujeme za podporu a spolupráci při vzdělávání Vašich dětí, našich žáků, v této poněkud překotné době.

Mnoho optimistických myšlenek do těchto předvánočních dnů.

vedení školy

 


 

Login Form

Přihlášení pro editory: